Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Člani sveta staršev Osnovne šole Bakovci

PRIIMEK IN IME RAZRED
Daša KOHEK 1.a
Nives CAJNKO 2.a
Marjana KRANJEC 3.a
Blaž HAJDUK 4.a
Renata ŽLEBIČ 5.a
Vasja ČERNJAVIČ 6.a
Cvetka VEREŠ 7.a
Liljana LORENČIČ 8.a
Lidija NOVAK 9.a
Saša ZVER 1.b, 2.b
Alenka PANKER 3.b, 4.b

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ZAVODA OSNOVNE ŠOLE BAKOVCI

ZAPISNIKI 2019/20

– Zapisnik 1. sestanek