Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

NAMEN KARIERNE ORIENTACIJE

V okviru karierne orientacije, ki se izvaja v osnovni šoli, skušamo učence pritegniti k razmišljanju o svoji nadaljnji poklicni poti. Tako se z učenci o poklicih pogovarjamo, o njih pišemo, rišemo, iščemo različne informacije, se seznanjamo z različnimi poklici, razmišljamo o tem, kaj bomo, ko bomo veliki… V 8. in 9. razredu pa je poudarek predvsem na seznanjanju z vrstami srednjih šol, programi, ki jih izvajajo, vpisnimi pogoji in možnostmi nadaljnjega izobraževanja.

Preden se učenec odloči za nadaljnjo poklicno pot, je zelo pomembno, da najprej spozna samega sebe – svoje interese, svoje sposobnosti in svoje osebnostne lastnosti. Le takrat bo v svojem poklicu zadovoljen in tudi uspešen.

 

POMOČ PRI IZBIRI POKLICA

Ko se učenec znajde pred poklicno odločitvijo, mu lahko pomagajo:

  1. STARŠI (otroka najbolje poznajo in se njegovi prvi svetovalci, vendar IZBIRA NAJ BO OTROKOVA);
  2. ŠOLA (karierna orientacija, informiranje, predstavitve, skupinski in individualni razgovori…);
  3. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE (poklicno svetovanje);
  4. KS (Karierno središče).

DEJAVNIKI ZA IZBIRO POKLICA

  1. INTERES (kaj učenca veseli?)
  2. SPOSOBNOSTI (kaj zmore?)
  3. OSEBNOSTNE LASTNOSTI (kakšen ima temperament, značaj?)
  4. UČNE NAVADE
  5. OCENE

Nenehne in nagle spremembe na družbenem, ekonomskem, okoljskem, demografskem… področju so botrovale temu, da cilj izobraževanja ni zgolj POKLIC, temveč ZAPOSLJIVOST posameznika.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

OBJAVA STANJA PRIJAV (vpis za šolsko leto 2017/18)

PRAVILNIK O DODELJEVANJU ZOISOVIH ŠTIPENDIJ 

ŠTIPENDIJE 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE

AKTIVNOSTI V OKVIRU KARIERNE ORIENTACIJE – 9.razred

AKTIVNOSTI PO RAZREDIH

ROKOVNIK

POKLICNI KOTIČEK IN KARIERNA ORIENTACIJA

TABELA ZA IZRAČUN TOČK

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

 

POVEZAVE DO KORISTNIH INFOMACIJ

Ministrstvo za šolstvo in šport www.mizs.gov
Moja izbira www.mojaizbira.si
Zavod RS za zaposlovanje www.ess.gov.si
Promocija in opisi poklicev www.izida.si
Poklici www.virtualno-sredisce.si
Center RS za poklicno izobraževanje www.cpi.si
Zavod RS za šolstvo www.zrss.si 
Informativa www.informativa.si
Obrtna zbornica www.ozs.si 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si 
Center za socialno delo Murska Sobota www.csd-ms.si 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si 
Filternet  www.filternet.si