Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

NAMEN KARIERNE ORIENTACIJE

V okviru karierne orientacije, ki se izvaja v osnovni šoli, skušamo učence pritegniti k razmišljanju o svoji nadaljnji poklicni poti. Tako se z učenci o poklicih pogovarjamo, o njih pišemo, rišemo, iščemo različne informacije, se seznanjamo z različnimi poklici, razmišljamo o tem, kaj bomo, ko bomo veliki… V 8. in 9. razredu pa je poudarek predvsem na seznanjanju z vrstami srednjih šol, programi, ki jih izvajajo, vpisnimi pogoji in možnostmi nadaljnjega izobraževanja.

Preden se učenec odloči za nadaljnjo poklicno pot, je zelo pomembno, da najprej spozna samega sebe – svoje interese, svoje sposobnosti in svoje osebnostne lastnosti. Le takrat bo v svojem poklicu zadovoljen in tudi uspešen.

 

POMOČ PRI IZBIRI POKLICA

Ko se učenec znajde pred poklicno odločitvijo, mu lahko pomagajo:

  1. STARŠI (otroka najbolje poznajo in se njegovi prvi svetovalci, vendar IZBIRA NAJ BO OTROKOVA);
  2. ŠOLA (karierna orientacija, informiranje, predstavitve, skupinski in individualni razgovori…);
  3. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE (poklicno svetovanje);
  4. KS (Karierno središče).

DEJAVNIKI ZA IZBIRO POKLICA

  1. INTERES (kaj učenca veseli?)
  2. SPOSOBNOSTI (kaj zmore?)
  3. OSEBNOSTNE LASTNOSTI (kakšen ima temperament, značaj?)
  4. UČNE NAVADE
  5. OCENE

Nenehne in nagle spremembe na družbenem, ekonomskem, okoljskem, demografskem… področju so botrovale temu, da cilj izobraževanja ni zgolj POKLIC, temveč ZAPOSLJIVOST posameznika.

 

TABELA ZA IZRAČUN TOČK

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

 

POVEZAVE DO KORISTNIH INFOMACIJ

Dijaški.net

dijaski.net

Karierni center za mlade – Všečkam in grem

www.kariera-mladi.si

Ministrstvo za šolstvo in šport

www.mizs.gov

Moja izbira

www.mojaizbira.si

Zavod RS za zaposlovanje

www.ess.gov.si

Center RS za poklicno izobraževanje

www.cpi.si

Zavod RS za šolstvo

www.zrss.si 

Informativa

www.informativa.si

Obrtna zbornica

www.ozs.si 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

www.sklad-kadri.si 

Center za socialno delo Murska Sobota

www.csd-ms.si 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

www.mddsz.gov.si 

Več informacij najdete v spletni učilnici Svetovalno delo (Karierna orientacija).