V sklopu projekta Učenec poučuje so se učenci devetega razreda preizkusili kot učitelji prvošolcev. Melanie Kuhar, Filip Vohar, Vanessa Gomboši in Taja Flegar so v petek, 6. 10. 2017, poučevali neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik nemščino v 1. a razredu. Ugotovili so, da zahteva poučevanje v prvem razredu veliko energije, potrpežljivosti in dobre volje. Učence so naučili pesmico v nemščini, z njimi izdelali lutko in se igrali didaktične igre. Ob prvi primerni priložnosti se bodo spet preizkusili v poklicu učitelja oziroma vzgojitelja ter morda našli pot do poklica, v katerem bodo uspešni in zadovoljni.

Matejka Pavličič Pukšič