V petek,18.1. 2020, smo imeli učencu 4.a razreda tehniški dan – Elektrika. Delali smo v skupinah. Spoznavali in izdelovali smo preproste električne kroge, ugotavljali, kateri predmeti so prevodniki in kateri izolatorji. Spoznali smo vlogo stikala in naredili električni krog s stikalom. Naštevali smo električne uporabnike in spoznali načine, kako lahko varčujemo z elektriko.

Prišli smo do pomembnega zaključka, da moramo z elektriko previdno ravnati in varčevati.

Zapisala: Mihaela Laci