PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ BAKOVCI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Člani upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Bakovci:

– Bojan Vereš  – vodja,

– Nuša Grah – namestnica,

– Sabina Rožman,

– Marjana Kranjec,

– Matejka Antolin,

– Vasja Černjavič,

– Laura Kolbl.

Na 1. seji upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Bakovci je bil sprejet  program za pridobivanje sredstev:

  1. Zbiranje odpadnega papirja
  2. Prostovoljni prispevki staršev
  3. Dobtinice
  4. Aktivnosti na božičnem koncertu
  5. Prodaja Eko časopisa

Planirana poraba sredstev:

Subvencioniranje knjižničnega gradiva

Učna gradiva pedagoginja

Nakup tehtnice za tehtanje za merjenje (1.-5.r)

Sofinanciranje obogatitvenega programa za nadarjene učence  (Hodoš,  Olimje)

Didaktična igra – nemščina

Mini Planica pred vašo šolo

Kuhalna plošča pri Mikro+Polo: 

Šotor za kampiranje za tri osebe 2 seconds fresh&black (2 kom)

Komplet percussion-4 Goldon 30140

Nakup božičnih daril za vse učence šole v adventnem času

Nadstandardni program – ekskurzija za učence 8. in 9. razreda

Nadstandardni program – ekskurzija za učence 6. in 7. razreda

Nadstandardni program – ekskurzija za učence 4. in 5. razreda

Nagrade – za 1., 2., 3. mesto v zbiranju papirja

Učila za Bakovce in POŠ Dokležovje

 

Vloga za sofinanciranje (klikni na povezavo)

                                                               Upravi odbor Šolskega sklada OŠ Bakovci