Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ BAKOVCI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Člani upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Bakovci:

– Bojan Vereš,

– Marija  Antolin,

– Sabina Rožman,

– Simona Kuhar,

– Boštjan Lutar

– Cvetka Vereš,

– Alenka Panker.