Osnovna šola Bakovci se na podlagi večletnega kulturnega udejstvovanja na področju petja, instrumentalne glasbe, gledaliških dejavnosti, likovnega in literarnega ustvarjanja ter drugih področjih ponaša z nazivom »kulturna šola«, ki smo ga pridobili v šolskem letu 2019/2020 za obdobje 4 let.

Nik Bagari

Zavedamo se, da je kultura za naše učence zelo pomembna, zato ohranjamo pisano paleto kulturnih dejavnosti, kot npr. proslave ob pomembnih kulturnih mejnikih, sodelovanje na raznih natečajih, šolski koncerti, predstave, udejstvovanje na glasbenem, pevskem, likovnem, gledališkem in literarnem področju ter na področju ohranjanja kulturne dediščine in spodbujanja branja na vseh ravneh.

Lena Horvat

Vsako leto izdajamo šolsko glasilo Ekočasopis, pri nastajanju katerega sodelujejo vsi učenci in učitelji. Mentorji z učenci pripravljajo različne aktivnosti, ki so na ogled na ravni šole oz. širše.

Gledališka skupina

Izdelke učencev predstavljamo lokalni skupnosti in širši zainteresirani javnosti. Aktivnosti znotraj kulturne šole se oblikujejo glede na interese učencev in ponudbe na kulturnem področju. Koordinatorica kulturne šole je učiteljica Nuša Grah, program pa uresničujejo vsi učitelji OŠ Bakovci s POŠ Dokležovje.

Otroški pevski zbor z glasbenim ansamblom
Alex Kavčič, Drevo
Zoja Čizmazija, Plakat miru