Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Ingrid Fiala Škarabot, univ dipl. ped. in prof. soc. Na šoli je  od 7.30 do 14.30 (pon., sre., čet.) ter od 5.45 do 12.45 (torek, petek). Prisotna je tudi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

Ob četrtkih je prvi dve šolski uri na POŠ Dokležovje.

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, učiteljem in staršem. Preko treh osnovnih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije) pomaga učencem, učiteljem, vodstvu in staršem ter sodeluje z njimi na naslednjih področjih dela:

– učenje in poučevanje,

– šolska kultura, vzgoja, klima, red,

– telesni, osebni in socialni razvoj,

– šolanje in karierna orientacija,

– socialno-ekonomske stiske.

Če imate sami kakršenkoli predlog, pobudo, zanimivost ali vprašanje, lahko kontaktirate na  ingrid.skarabot@gmail.com.

Delo mobilne službe opravljajo specialne pedagoginje Petra Nedog, Sandra Kolarič in Janja Sečkar.

Vabljeni, da obiščete spletno učilnico Svetovalno delo, kjer najdete veliko zanimivih in uporabnih informacij.