Osnovna šola Bakovci je orala ledino pri uvajanju programov Ekošol v Sloveniji.

Tako smo spomladi leta 1997 podpisali listino o sodelovanju z OŠ Cerknica. S tem smo odprli pot naši Ekošoli in začeli aktivno izvajati korake Ekošole kot načina življenja. Vrh pa je bil podelitev naše prve Ekozastave ob dnevu okolja, 5. junija 1998 iz rok gospe Štefke Kučan.

Projekt Ekošola omogoča učencem, da spoznavajo naravne dobrine, kakovost življenja v čisti in neokrnjeni naravi, ob tem pa iščejo rešitve, kako onesnaženi naravi pomagati in ohraniti ta planet čist tudi za naše bodoče rodove.

Da smo z delom na pravi poti, dokazuje tudi dejstvo, da vsako leto znova potrjujemo Ekozastavo.