Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Dokumentacija

 

 

Področje osnovnošolskega izobraževanja

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:

 

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za Področje delovanja zavoda:

 

Državni zbor:

Državni zbor RS

 

Druge povezave na državne registre:

 

Zakoni in pravilniki: