OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI
Poljska 2, Bakovci
9000 Murska Sobota

Ravnateljica: Jožica Lukač  02 543 90 40

Tajnik VIZ: Boštjan Kosednar 02 543 90 30

Svet. delavka: Ingrid Fiala Škarabot 02 543 90 43

Knjižnica: Danica Medved 02 543 90 33

Kuhinja: Franc Bencak 02 543 90 34

Zbornica: 02 543 90 44

Vodja podružnice: Bojan Vereš 02 543 13 94

Faks šole: 02 543 90 35

Spletna stranhttp://www.osbakovci.si/

E-poštainfo@osbakovci.si

Transakcijski račun: 01280-6030670945