Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Člani upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Bakovci:

– Bojan Vereš  – vodja,

– Nuša Grah – namestnica,

– Sabina Rožman,

– Marjana Kranjec,

– Matejka Antolin,

– Vasja Černjavič,

– Laura Kolbl.

Na 1. seji upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Bakovci je bil sprejet  program za pridobivanje sredstev:

 1. Zbiranje odpadnega papirja
 2. Prostovoljni prispevki staršev
 3. Aktivnosti na božičnem koncertu
 4. Prodaja Eko časopisa

Planirana poraba sredstev:

 1. Nakup steklo – keramične kuhalne plošče za pouk kemije
 2. Nakup tehtnice za tehtanje papirja, učencev za ŠVZ, ….
 3. Sofinanciranje obogatitvenega programa za nadarjene učence (Hodoš, ekskurzija – Ljubljana, Olimje)
 4. Sofinanciranje intenzivni pevskih vaj mladinskega pevskega zbora v Marianum – Veržej
 5. Nakup terapevtskih žog za sedenje
 6. Nakup božičnih daril za vse učence šole v adventnem času
 7. Nadstandardni program – ekskurzija za učence 8. in 9. razreda
 8. Nadstandardni program – ekskurzija za učence 6. in 7. razreda
 9. Nadstandardni program – ekskurzija za učence 4. in 5. razreda
 10. Nagrade – za 1., 2., 3. mesto v zbiranju papirja
 11. Učila za Bakovce in POŠ Dokležovje

Vloga za sofinanciranje (klikni na povezavo)

                                                               Upravi odbor Šolskega sklada OŠ Bakovci