Svet zavoda deluje v naslednji sestavi:

  • predstavnici MOMS: Nives Cajnko, Martina Balažic, predstavnik Občine Beltinci: Srečko Horvat,
  • predstavniki zaposlenih: mag. Alenka Mujdrica Rožman (predsednica), Andreja Kosednar Lebar, Nuša Grah, Uroš Kavčič (predstavnik zaposlenih na POŠ), Boštjan Kosednar (predstavnik administrativno-tehničnega kadra),
  • predstavnice staršev: Matejka Antolin, Daša Kohek, Tadeja Žalik (predstavnica staršev POŠ).

 

LDN 2023/24

Poročilo 2023