Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Člani sveta staršev Osnovne šole Bakovci

PRIIMEK IN IME RAZRED
Barbara ŠMIDLEHNER 1.a
Laura KOLBL 2.a
Daša KOHEK 3.a
Nives CAJNKO 4.a
Nadica ČERNJAVIČ 5.a
Matejka ANTOLIN 6.a
Nataša BUJAN 7.a
Simona KUHAR 8.a
Ivan BOJNEC 9.a
Tadeja ŽALIK 1.b, 2.b
Jasna FRAS 3.b, 4.b

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ZAVODA OSNOVNE ŠOLE BAKOVCI

ZAPISNIKI 2021/22: