Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Člani sveta staršev Osnovne šole Bakovci

PRIIMEK IN IME RAZRED
Laura KOLBL 1.a
Daša KOHEK 2.a
Nives CAJNKO 3.a
Marjana KRANJEC 4.a
Matejka ANTOLIN 5.a
Renata ŽLEBIČ 6.a
Vasja ČERNJAVIČ 7.a
Ivan BOJNEC 8.a
Liljana LORENČIČ 9.a
Saša ZVER 1.b, 2.b
Alenka PANKER 3.b, 4.b

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ZAVODA OSNOVNE ŠOLE BAKOVCI

ZAPISNIKI 2020/21