Učenci 9. razreda bodo v mesecu maju 2017 obvezno pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.

V letošnjem šolskem letu  je ministrica za določitev tretjega predmeta izbirala med naslednjimi obveznimi predmeti:

  • geografija, biologija, tuji jezik in šport.

Za našo šolo je s sklepom ministrice kot tretji predmet  določen  predmet GEOGRAFIJA.

Ingrid F. Škarabot, namestnica za izvedbo NPZ