V  petek, 24.11.2017, je v Hotelu Vivat v Moravskih Toplicah  potekal Tečaj hitrega branja za  zainteresirane učence 9. razreda. Učenci so pod mentorstvom mag. Darka Hederiha spoznavali različne tehnike hitrega branja in tako vidno izboljševali svojo tehniko branja, kar so potrjevali s sprotnim testiranjem. Pri branju pa ni pomembna samo hitrost, ampak tudi razumevanje prebranega, zato je bilo potrebno oboje uskladiti. Vsi učenci so lepo napredovali in bili na koncu zadovoljni s svojim dosežkom. Upamo, da jim bo pridobljeno znanje koristilo tudi vnaprej, ko se bodo srečevali z večjimi količinami besedil, ki jih bodo morali predelati. Takrat jim bodo te  usvojene tehnike prav gotovo v veliko pomoč.

Ingrid F. Škarabot, pedagoginja