Seznanitev z dosežki NPZ s prejetimi šiframi in hkrati dostop do ovrednotenih preizkusov (v pdf obliki), kakor tudi možnost izpisa dosežkov, bo potekala preko spletnega portala npz.ric.si, in sicer

– 9. razred – 29. 5., 30. 5. in 31. 5. 2018,

– 6. razred – 5. 6., 6. 6. in 7. 6. 2018.

Na šoli boste učenci imeli možnost vpogleda v naloge NPZ z učitelji pri pouku in sicer:

– 9. razred – v torek, 29. maja 2018, po prilagojenem urniku*

– 6. razred – v torek, 5. junija 2018, po prilagojenem urniku*

Tudi starši boste imeli na šoli možnost vpogleda v naloge NPZ z učitelji in hkrati možnost poizvedbe v primeru morebitnih odkritih napak pri vrednotenju nalog, in sicer:

– 9. razred – v sredo, 30. maja 2018, od 16. do 17. ure (predhodna najava)**,

– 6. razred – v sredo, 6. junija 2018, od 16. do 17. ure (predhodna najava)**.

**Prosimo, da se starši za vpogled v naloge NPZ na šoli  telefonsko najavite v tajništvu šole na št. 02 543 90 30 (do srede 30. maja (9. razred) oz. do srede      6. junija (6. razred) do 12. ure).

*PRILAGOJEN URNIK:

RAZRED: DATUM URA/PREDMET

9. razred

 

29.5.2017

1.,2. ura MAT

3.,4. ura SLJ

5.,6. ura TJN

6. razred 5.6.2017

1., 2. ura TJN

3.,4. ura SLJ

5.,6. ura MAT