Z novim šolskim letom smo ponovno  začeli z zbiranjem odpadnega   papirja. (Kartona ne prinašajte.)

Zopet ga boste prinašali   vsak torek in četrtek, od 7.15 do 7.45.

Papir oddajte  gospodu hišniku, ki ga bo stehtal in zapisal težo za vsak oddelek posebej, saj je akcija tekmovalne narave.

Ob koncu akcije, nekje v mesecu maju, bomo  tri oddelke, ki bodo prinesli največ papirja, nagradili.

Potrudite se in prinesite čim več papirja.