Na martinovo nedeljo je KS Bakovci v sodelovanju z MOMS in Rdečim križem v vaškem domu organizirala srečanje za starejše vaščane. Srečanje so z deklamacijami, s plesom in pesmijo popestrili učenci naše šole.

Jožica Lukač, ravnateljica