Dne, 7. 6. 2019 so učenci IP ONA aktivno sodelovali na terenskih delavnicah v Veržeju. Čebelarsko društvo Veržej je predstavilo čebelarstvo, nato pa so učenci imeli voden sprehod, pod vodstvom biologov ob reki Muri in so se seznanjali z ekologijo in biotsko pestrostjo travišč ob Muri.

Zapisala: mag. Alenka Mujdrica Rožman