DOLOČEN JE  3. predmet za NPZ v 9. razredu

Učenci 9. razreda bodo v mesecu maju 2021 obvezno pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.

V letošnjem šolskem letu  je ministrica za določitev tretjega predmeta izbirala  med naslednjimi obveznimi predmeti:

  • tuji jezik,
  • biologija,
  • zgodovina,
  • šport.

Za našo šolo je s sklepom ministrice kot tretji predmet  določena BIOLOGIJA.

Ingrid F. Škarabot, namestnica za izvedbo NPZ