V četrtek, 8. 10. 2020, so učenci 6. do 9. razreda opravili naravoslovni dan z naslovom Naravoslovno raziskovanje, eksperimenti, terensko delo… Uvodno so poslušali predavanje g. Branka Bakana o pomenu opazovanja, spremljanja, merjenja, evidentiranja… biotske pestrosti v danem okolju. Sledile so delavnice na temo Orientacija, Meritve v matematiki, Prostorske predstave, Viri, citiranje literature, Nihajni čas nihajnega nihala, Raziskovalno delo – sončnice, Eksperiment in Sajenje dreves.

mag. Alenka Mujdrica Rožman

V četrtek, 8. 10. 2020, smo učenci od 1. do 5. razreda OŠ Bakovci imeli naravoslovni dan. Po razredih so potekale različne delavnice in dejavnosti.

Spoznavali smo pomen sadja in zelenjave v prehrani danes in nekoč ter prepoznavali in poimenovali različne vrste sadja in zelenjave. Učenci so vedeli povedati nekaj osnovnih značilnosti izbranega sadja in zelenjave ter izdelali plakate na temo sadje in zelenjava. Seznanjeni so bili s »Šolsko shemo« in njenim pomenom ter pomenom oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Učenci so spoznavali različne kmetijske pridelke in izdelke danes in nekoč ter kako iz pridelka dobimo izdelek. Naš cilj je bil spodbujati učence k uživanju svežega sadja in zelenjave. Sodelovali smo tudi v projektu Unesco z naslovom Pletemo niti mreže z zdravjem po dolgem in počez.

Mihaela Laci