Na OŠ Bakovci smo danes, 15. 11. 2021, imeli predavanje in delavnice o EU. Obiskal nas je predstavnik in vodja evropske točke za Pomurje, Grega Donša.

Na zanimiv in poučen način je učencem 7. razreda predstavil sestavo, delovanje in učinkovitost EU. Poudaril je tudi pomen članstva Slovenije v EU. V obliki projekcije in strokovne razlage, je učencem precej približal EU.

Pri pouku GEO in DKE se prav tako veliko pogovarjamo o delovanju EU in zdi se mi zelo pomembno, da se je predavanje in z njimi povezane delavnice – kviz, zelo povezovalo in prepletalo. Učenci so z zanimanjem poslušali in sodelovali pri debati, kar je zelo pozitivno.

Na koncu so učenci povedali, da so izvedeli veliko novih stvari, so pa že precej tudi vedeli in so na ta način vse skupaj malo obnovili.

                                                                                                             Melita Potočnik