V ponedeljek, 28. 3. 2022, je na Ekonomski šoli Murska Sobota potekalo 30. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja, ki so se ga udeležili tudi učenci OŠ Bakovci z mentorji.

Učenca Anej Bagari in Nejc Bujan iz 9. a sta pod mentorstvom učiteljev Leona Horvata in mag. Alenke M. Rožman zagovarjala raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv načrtne športne aktivnosti na napredek telesne zmogljivosti učencev. Za nalogo sta prejela zlato priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v mesecu maju 2022.

Učenka Kiara Katalinič iz 9. a je pod mentorstvom učiteljice Nuše Grah zagovarjala raziskovalno nalogo z naslovom Odnos mladostnikov in odraslih do slovenščine v vsakdanu. Za svoje raziskovalno delo je prejela srebrno priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje.

Učenki Brina Smodiš in Nuša Bojnec iz 9. a sta pod mentorstvom učiteljice Nuše Grah zagovarjali raziskovalno nalogo z naslovom Odnos do psov in njihov vpliv na posameznika v času epidemije. Za svoje raziskovalno delo sta si prislužili srebrno priznanje.

Čestitke vsem mladim raziskovalcem!

Mentorji: Leon Horvat, mag. Alenka M. Rožman in Nuša Grah