Lansko leto je naša šola sodelovala v akciji TOM potuje, otroke obiskuje, v kateri je sedem dni gostila nahrbtnik TOM telefona in z učenci od 4. do 9. razreda izvedla delavnico o TOM telefonu in pomenu pogovora. Razredniki so na delavnici učence povprašali tudi, o katerih temah se ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi. Svoja vprašanja, strahove in težave so učenci zapisali na listek ter ga anonimno oddali v škatlico. Na TOM telefonu so vse zapise (več kot 10 000)  analizirali in na podlagi le-teh izdali publikacijo.

Vabimo vas, da si publikacijo preberete:

tom_publikacija_final_web.pdf (zpms.si)

Ingrid F. Škarabot, pedagoginja