Na šoli smo gostili gospoda Grega Donšo, ki je predstavnik pomurske evropske točke za razvoj in napredek.

Na naše povabilo je z veseljem izvedel delavnice, v katerih je učencem 7. a razreda na slikovit in strokoven način predstavil EU in položaj Slovenije v njej. Učenci so ga z zanimanjem poslušali, saj so kar nekaj že vedeli, veliko so se pa še naučili in slišali precej novega.

Ker tudi učni načrt za GEO, ZGO in DKE vsebuje precej vsebin o položaju Slovenije v EU, so učenci v delavnicah dodatno nadgradili svoje znanje in interes. Sicer pa je naše življenje v veliki meri povezano z delovanjem in odzivi EU, zato je precej pomembno, kaj in koliko vemo o njej.

Učenci so bili v delavnici zelo aktivni in so pridno sodelovali. Na koncu so reševali kviz o EU. S takšnimi oblikami dela želimo učencem približati Evropo in dogajanje v njej.

                                                                                                                Melita Potočnik