Branje nas spremlja na vseh poteh našega življenja. Učencem 8. in 9. razreda  tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje omogoča poustvarjanje po branju in razmišljanje o prebrani knjigi. Tekmovanje poteka na treh stopnjah. Na šolski ravni so tekmovali Lana Hanžekovič (mentorica Matejka Pavličič Pukšič), Aljaž Rogan (mentorica Nuša Grah), Alina Felbar (mentorica Nuša Grah), Eva Novak (mentorica Matejka Pavličič Pukšič) in Lara Sreš (mentorica Matejka Pavličič Pukšič)

Na regijsko tekmovanje v Murski Soboti sta se uvrstili učenki Alina Felbar iz 8. razreda in Eva Novak iz 9. razreda. Učenki sta bili zelo uspešni, saj sta prejeli bronasto priznanje na regijski ravni.

Devetošolka Eva Novak se je uvrstila na državno tekmovanje na OŠ Pesnica, kjer je uspešno in kreativno sodelovala ter dosegla srebrno priznanje.

Vsem tekmovalcem čestitamo!

 Matejka Pavličič Pukšič, vodja tekmovanja