V 2.a so učenci skupaj s starši poiskali nekaj jesenskih plodov, listov in drevesenga lubja. Vse zbrano smo uredili pri pouku spoznavanja okolja in ob tem spoznavali iglasta in listnata drevesa ter njihove plodove. Razredno razstava je na voljo tudi drugim učencem šole.

Razredničarka Andreja K. Lebar

jesen