Zadnja dva dni vmesecu marcu je bilo v podaljšanem bivanju še posebej veselo. Veliko se je pelo in igralo….
Učenci OPB POš Dokležovje z učiteljema Vanjo in Denisom