22.9.2023, smo za učence od 1. do 5. razreda izvedli prvi  naravoslovni dan. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci so učenci spoznavali rastline ob Muri, naučili so se prepoznavati vrste plazilcev, ki živijo v Sloveniji, spoznali so različne vrste dvoživk in skrite prebivalce voda.

                                                                                                                      Sabina Rožman